Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


§1.  Forma sprzedaży

Sklep internetowy spymobile.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski

§2. Rejestracja

Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów w naszym sklepie wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych tylko do celów finalizacji transakcji podając swoje prawdziwe dane które będą potrzebne do finalizacji transakcji wysyłki realizacji zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, oraz ich usunięcia. Dane te będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.


§3.  Zamówienia

Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do koszyka dany produkt lub kilka produktów, to w dalszej części przechodzi do swojego koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, usunięcia produktów z koszyka i anulowania ich, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Żeby złożyć zamówienie klikamy na zamówienie i postępujemy zgodnie z zamieszczonymi informacjami. W ostatnim oknie można zostawić dla nas notatkę dołączoną do swojego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia na Państwa adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§4. Płatność

Wszystkie wysyłki realizujemy po dokonaniu przedpłaty dostępne metody płatności to: przelewu bankowy na nasze konto bankowe, płatność kartą, PayPal, Przelewy 24, NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM! W celu sfinalizowania transakcji prosimy o dokonanie wpłaty przelew na konto, lub wybranie innej dostępnej płatności które otrzymacie Państwo po złożeniu zamówienia. Na wpłatę czekamy do 7 dni od daty dokonania transakcji. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, transakcja zostaje anulowana.


§5. Wysyłka

Zamówień realizujemy od Poniedziałku do Piątku, czas realizacji zamówienia wynosi do 24H od chwili zaksięgowania płatności na naszym koncie. W przypadku większej ilości zamówień czas ten może się wydłużyć. Zamówienia złożone po godz 19.00 oraz w niedziele i święta są przetwarzane i realizowane w następnym dniu roboczym. Aplikację SpyMobile lub inne produkty i usługi wysyłamy do klienta na adres email w formie elektronicznej w postaci linku do pobrania aplikacji. Pozostałe produkty których nie da się wysłać elektronicznie wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie Klienta. Koszty przesyłki doliczane są do wartości każdego zamówienia które ponosi klient.


§6. Gwarancje reklamacje

Oferowane produkty są objęte gwarancją na czas zakupionej licencji jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku gdy zakupiony produkt nie działania macie Państwo możliwość zgłoszenia reklamacyjnego w czasie trwania gwarancji.

W tym celu należy najpierw przesłać zgłoszenie reklamacyjne na nasz adres email: info@spymobile.com.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacyjne.

Po otrzymaniu na nasz adres e-mail zgłoszenia reklamacyjnego otrzymacie Państwo w odpowiedzi instrukcje i dane adresowe do odesłania produktu reklamowanego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Po dopełnieniu formalności kupujący wyśle na wskazany adres na swój koszt zakupiony produkt, oprogramowanie wraz z telefonem do którego oprogramowanie zostało zakupione z pełnym opisem usterki, oraz z wydrukowanym lub napisanym zgłoszeniem reklamacyjnym, danymi adresowymi do odesłania reklamacji, wówczas tylko wtedy taka reklamacja zostanie rozpatrzona! w celu potwierdzenia lub wykluczenia wadliwości zakupionego produktu. W przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na system, użytkownik traci prawo do gwarancji z uwagi na zmiany konstrukcyjne platformy oprogramowania producenta na której pracuje oprogramowanie spyphone. W przypadku gdy produkt jest wadliwy nie z winy kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny i odesłany na wskazany adres.


Koszt wysyłki reklamacyjnej ponosi klient, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych! Czas trwania reklamacji wynosi zazwyczaj do 7 dni roboczych w przypadku produktów pochodzenia z zagranicy czas może się wydłużyć. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego gdy po weryfikacji reklamacyjnej okaże się że przesłany produkt jest sprawny lub uszkodzony lub niesprawny z winy kupującego reklamujący zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 200 zł netto! + koszt wysyłki

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej po czym złożona reklamacja zostanie odesłana na adres kupującego.§7. Prawo do odstąpienia od umowy ciągu 14 dni nie przysługuje przy zakupie Aplikacji mobilnej SpyMobile!


UWAGA!  Nie podlegją zwrotowi programy, aplikacje mobilne do telefonu wysyłane drogą elektroniczną i usługi.

Nie podlegają prawu zwrotu  aplikacje mobilne aplikacje do telefonu, programy komputerowe,  i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, oraz usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta. Przed zakupem przeczytaj uważnie informacje dotyczące oprogramowania, gdyż po zakupie nie będzie możliwości zwrotu czy odstąpienia od zakupu!!.

Zgodnie z ustawą Prawa Polskiego, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.  Regulacja Prawna Prawa Polskiego  Dz.U.2017.0.683 t.j. – art. 38  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Kupując, składając zamówienie, pobierając, instalując  lub aktywując aplikację spymobile.com.pl, akceptujesz umowę licencyjną i prawną  i zgadzasz się na powyższy zapisy regulujące korzystanie z usług spymobile.com.pl oraz akceptujesz umowę licencyjną.

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej  nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu  spydrone24.pl oraz spymobile.com.pl


Towary i usługi nie podlegające prawu do zwrotu odstąpienia od umowy :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. nie podlegają prawu zwrotu  aplikacje mobilne aplikacje do telefonu, programy komputerowe,  i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, oraz usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta, więc należy przed zakupem dobrze się zastanowić jeżeli nie jesteś przekonany do zakupu to nie kupuj bo nie będzie możliwości zwrotu!

2. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

9. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, oprogramowanie do telefonu, i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, programy komputerowe

11. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12. Zawartej w drodze aukcji publicznej;

13. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli spełniasz warunki do prawa odstąpienia od umowy, należy najpierw złożyć sprzedającemu oświadczenie woli, na adres e-mail: info@spymobile.com.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy,

3. przedmiot przedmiot,

Po otrzymaniu oświadczenia otrzymacie Państwo dalsze instrukcje na adres email

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

2. Zwrot kosztów nastąpi po weryfikacji czy produkt spełnia wszystkie warunki prawa do odstąpienia od umowy w terminie do 15 dni roboczych na wskazane konto bankowe.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Każdy Klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Wszystkie zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są realizowane pierwszego dnia roboczego po dniu/dniach wolnych.

Email: info@spymobile.com.pl

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej użytkownikiem i sprzedawcą zwany dalej serwisem spymobile.com.pl definiuje zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.  Aplikacja Mobilna spymobile działająca na platformie serwisu spymobile.com.pl chroniona jest prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa udostępnienie na określony czas trwania licencji aplikacji mobilnej spymobile działająca na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl.

2. spymobile.com.pl udostępnia aplikacje mobilną i udziela użytkownikowi, niewyłącznej, usługi licencji na określony czas uzależnionej od wykupionej licencji przez użytkownika  na działanie aplikacji mobilnej spymobile i  korzystanie z serwisu spymobile.com.pl wyłącznie do użytku osobistego z zachowaniem obowiązujących przepisów danego kraju. 

3. Użytkownik zachowa wszelkie prawa własności do danych, które zostaną przesłane z telefonu na  indywidualne konto użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. Użytkownik jako jedyny ma dostęp do swoich danych chronionych za pomocą  indywidualnego hasła użytkownika  w celu ochrony danych.

4. spymobile.com.pl jest wyłącznym właścicielem aplikacji mobilnej spymobile działającej na platformie serwisu spymobile.com.pl w tym praw autorskich i majątkowych do programu.

5. Licencja aplikacji mobilnej spymobile udostępniana jest na określony czas zakupionej licencji na 1 urządzenie czyli na jeden telefon, dodatkowo daje możliwość przeniesienia licencji w obrębie tego samego konta i loginu na nowy telefon w przypadku jego uszkodzenia czy zmiany. Należy pamiętać że nie można przenieść licencji wstecz na urządzenie z którego była przeniesiona licencja!  Należy pamiętać że 1 licencja nie może działać na raz w 2 telefonach! Tylko w jednym z nich.

6. Przy zakupie aplikacji Licencja klucza aktywna jest od dnia zakupu aplikacji, dajemy opcjonalnie dodatkowy czas na zainstalowanie aplikacji który wynosi do 30 dni od chwili zakupu, należy w tym czasie zainstalować aplikację i aktywować  aby  nie utracić daty ważności klucza aktywacyjnego zakupionej licencji. Przy zakupie Klucza aktywacyjnego przedłużającego licencję, aktywny jest on automatycznie z chwilą jego wygenerowania i liczy się od dnia zakupu na czas zakupionej licencji, więc jego czas biegnie niezależnie od jego użycia! Po tym czasie w przypadku  braku aktywacji i instalacji wygaśnie możliwość zainstalowania i aktywowania licencji z powodu wygaśnięcia czasu klucza aktywacyjnego ! W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa do roszczenia zwrotu za zakupioną niewykorzystaną licencję. Po wygaśnięciu licencji wszystkie dane z serwera są automatycznie bezpowrotnie usuwane, aby nie utracić danych licencję należy przedłużyć przed jej okresem wygaśnięcia.

7. Z chwilą instalacji i aktywacji  licencji czas tej licencji biegnie do przodu niezależnie od tego czy użytkownik odinstalował aplikację i z niej nie korzystał, bądź telefon był zepsuty czy niesprawny, nie miał dostępu  do internetu!  W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa zwrotu za niewykorzystany czas  zakupionej licencji.

8. Wysłanie aplikacji mobilnej do użytkownika realizowane jest drogą elektroniczną za pomocą korespondencji email po otrzymaniu płatności za zakupioną licencję.

9. Aplikacja mobilna spymobile współpracuje i działa wyłącznie na platformie systemu android.  Do prawidłowego działania oprogramowania  wymagany jest dostęp do internetu na telefonie w którym została zainstalowana aplikacja mobilna spymobile oraz uruchomienie transferu danych lub połączenie z siecią Wi-Fi, jak również wykonanie stosownych ustawień i konfiguracji systemu operacyjnego przed i po zainstalowaniu aplikacji mobilnej, opisanych czynnościach w instrukcji obsługi i instalacji którą użytkownik otrzyma drogą elektroniczną wraz z zakupiona aplikacją. Aplikacja mobilna spymobile do poprawnego działania wymaga sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów, w przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na systemu aplikacja może nie działać lub działać nie poprawnie. Na wniosek i prośbę użytkownika informacje i warunki techniczne instrukcje instalacji i obsługi użytkownik  może otrzymać od serwisu spymobile.com.pl przed zakupem aby się z nimi zapoznać.

10. Podczas instalacji aplikacji w telefonie użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto w Panelu admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika, lub jego zgubienia, lub błędnej wprowadzonej zmiany nowego hasła do Panelu admin, użytkownik ma możliwość skorzystania z  opcji samodzielnego odzyskania hasła za pomocą opcji nie pamiętam hasła, wówczas na podany email podczas instalacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny umożliwiający odzyskanie hasła użytkownika.  Administrator serwisu spymobile.com.pl nie ma możliwości odzyskania hasła. Użytkownik musi zadbać o to aby hasło do serwisu nie dostało się w niepowołane ręce i powinien chronić je!

11. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać aplikacji mobilnej spymobile ,i  jego kopii osobom trzecim bez zgody autoryzowanego  sprzedawcy spymobile.com.pl  lub serwisu spymobile.com.pl.

12. Użytkownikowi nie wolno oraz  zabrania się odtwarzać lub próbować kopiować aplikacji mobilnej spymobile.com.pl, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych oprogramowania spymobile.com.pl, lub podejmować próby ominąć lub wyłączyć oprogramowanie spymobile.com.pl, próbować dekompilacji, odtwarzać modyfikować kod źródłowy lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy oprogramowania spymobile.com.pl, dystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, ani w inny sposób przekazywać, publikować oprogramowanie jakiejkolwiek stronie trzeciej, lub w inny sposób komercjalizacji lub próby komercjalizacji użytkowania oprogramowania spymobile.com.pl, usuwać lub zmienić dowolny znak towarowy, bez pisemnej zgody spymobile.com.pl.

13. spymobile.com.pl może wypowiedzieć lub zawiesić twój dostęp do usług spymobile.com.pl bez wcześniejszego powiadomienia i bez odpowiedzialności, jeżeli naruszyłeś jeden z warunków niniejszej Umowy, bez prawa do roszczenia zwrotu za niewykorzystany czas  zakupionej licencji!

14. Serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści oraz do gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko użytkownik.  spymobile.com.pl nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za gromadzone  dane ,  nie  monitoruje  rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz  przechowywanie.

15. Po wygaśnięciu licencji pliki i dane na serwerze są jeszcze utrzymywane do 3 dni po wygaśnięciu. W przypadku braku przedłużenia i wznowienia licencji po 3 dniach od chwili wygaśnięcia, wszystkie dane zgromadzone na koncie zostają trwale usunięte z serwera bez możliwości ich przywrócenia czy odzyskania. W przypadku nieaktywnych konto które są nieaktywne przez dłuższy czas takie nieaktywne konta z powodu braku wznowienia i przedłużenia licencji zostaną trwale usunięte z serwera bez możliwości ich przywrócenia czy odzyskania! Niezależnie od długości trwania licencji usuwane są automatycznie wszystkie dane, które mają ponad 90 dni!  Nie przechowujemy kopii zapasowych danych prywatnych, więc usunięcie danych powoduje, że są one trwale niedostępne. spymobile.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe i inne  z powodu  utraty danych spowodowanych awarią systemu, przerwą w działaniu, systemu, hostingu, braku Internetu, warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, działaniami niezgodnymi z prawem osób trzecich. Aby nie utracić  danych użytkownik we własnym zakresie wykonuję kopię danych i zapisuje je na własnym nośniku czy dysku twardym.

16.spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek korzystania z aplikacji mobilnej spymobile, jak również utratę informacji i straty finansowe wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania aplikacji mobilnej spymobile.com

17. Aplikacja Mobilna SpyMobile przeznaczona jest wyłącznie do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, oraz służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny!

18. Aplikacja Mobilna SpyMobile spymobile.com.pl nie może być używane do “Prześladowania” lub “Szpiegowania” kogokolwiek. Oprogramowanie spymobile.com.pl nie może być używane do monitorowania smartfona małżonka, dziewczyny, chłopaka, dziecka powyżej 18 roku życia bez jej, jego zgody.  Musisz powiadomić  osobę monitorowaną o funkcjach oprogramowania spymobile.com.pl  monitorowanie  SMS-ów, rejestru połączeń, e-maili, chatów z komunikatorów internetowych, lokalizacji geograficznej, filmów, zdjęć, kontaktów, Historia przeglądania Internetu, zakładki, słuchania dźwięku z otoczenia, audio/wideo i słuchaj nagranych rozmów w dowolnym momencie, podglądu wyświetlacza oraz wszystkich innych funkcji aplikacji i uzyskać ich zgodę.

19. Obowiązkiem użytkownika  jest przestrzeganie wszystkich praw obowiązujących w jego kraju i legalne korzystanie z oprogramowania spymobile.com.pl. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za używanie aplikacji mobilnej  spymobile.com.pl do celów własnych prawnych i nie łamie przy tym prawa w danym kraju. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących w jego kraju przepisów dotyczących korzystania z serwisu spymobile.com.pl. Na użytkowniku końcowym spoczywa obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w jego kraju, a spymobile.com.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z produktu.

20. Użytkownik  przed zakupem aplikacji mobilnej  spymobile.com.pl. powinien przeprowadzić badania i wyszukać informacji we własnym zakresie dotyczących przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jego kraju. 

21. Usługi spymobile.com.pl i cała zawartość, wizualne interfejsy, informacje, grafika, projektowanie, kompilacja, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i usługi są własnością spymobile.com.pl lub jej podmiotów licencjobiorców zwanych  dalej autoryzowanymi sprzedawcami spymobile.com.pl.

22. spymobile.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunki świadczenia usług umowy licencyjnej i prawnej czy zmiany cen za korzystanie z usług. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą zamieszczane na stronie spymobile.com.pl, a użytkownik zgadza się być związany ze zmianami warunków świadczenia usług, gdy nadal korzysta z usług spymobile.com.pl po opublikowaniu tych zmian.

23. Usługi spymobile.com.pl są kupowane na zasadzie zakupu licencji zwanej też subskrypcją na określony czas wraz  z aplikacją mobilną spymobile działającą na platformie serwisu spymobile.com.pl

24. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w umowie licencyjnej, a użytkownik będzie ich przestrzegał i stosował się do obecnych zapisów umowy licencyjnej.  Wszelkie  informacje  zmiany w umowie  licencyjnej  w działaniu aplikacji mobilnej i serwisu  zamieszamy  z wyprzedzeniem 1 miesięcznym w umowie licencyjnej na stronie: https://spymobile.com.pl/umowa-licencyjna/ Nie powiadamiamy o zmianach emailowo lub inną drogą która nie jest podana w umowie licencyjnej. Na użytkowniku ciąży aby zapoznać się  z umową licencyjną i na bieżąco śledzić zmiany w zapisie. 

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej  nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.pl

UWAGA! Zawarte treści publikacje opisy grafiki są naszego autorstwa kopiowanie części lub całości zabronione Posługiwanie się bez naszej pisemnej zgody nazwą produktu i zawartą treścią grafiką narazi na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za serwisu internetowego zlokalizowanym pod adresem spybobile.com.pl

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest spymobile.com.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych podczas składania zamówień  klientów jest spymobile.com.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail,

• adres  zamieszkania,

• numer telefonu,

• data urodzenia,

• nazwa i dane firmy,

• adres IP.

2. spymobile.com.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu  dane osobowe przetwarzane są:

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

• Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

• W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

• W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

• Dostępu do danych,

• Sprostowania i edycji danych,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• Prawo sprzeciwu,

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza  GDPR.

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: spymobile.com.pl

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. spymobile.com.pl ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. spymobile.com.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna spymobile.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stroni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§ 4 Usługa mobilna 

Usługa mobilna zwana spymobile to usługa umożliwiająca  udostępnienie na określony czas przez dostawcę spymobile.com.pl aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe” działającej na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android,  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl. zwanej też pc.spymobile.com.pl.

Usługa mobilna zwana spymobile to usługa umożliwiająca  udostępnienie na określony czas przez dostawcę spymobile.com.pl aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe” działającej na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android,  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl. zwanej też pc.spymobile.com.pl.

  • Działanie usługi mobilnej polega na instalacji aplikacji mobilnej przez użytkownika wyłącznie w własnym telefonie na użytek własny! i za jej pomocą użytkownik telefonu ma możliwość zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą, czy archiwizacji swoich danych, archiwizacji aktywności pracy telefonu, nagrywania rozmów, nagrywania otoczenia, nasłuchu otoczenia, lokalizacji telefonu, zabezpieczenia telefonu w przypadku zgubienia czy kradzieży, rejestracji archiwizacji wiadomości tekstowych, wiadomości z chatów internetowych, kopi zdjęć, podglądu za pomocą kamerki, wykonanie screenshotów…
  •  Archiwizowane dane są szyfrowane za pomocą protokołów SSL i w sposób bezpieczny przesyłane internetem za pomocą aplikacji mobilnej spymobile i serwisu spymobile.com.pl na indywidualne konto użytkownika aplikacji mobilnej, które jest zakładane  przez użytkownika i właściciela telefonu podczas instalacji aplikacji, użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto Panel admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl.
  • serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko i wyłącznie użytkownik.  spymobile.com.pl nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za gromadzone  dane ,  nie  monitoruje  rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz  przechowywanie.
  • Dane są szyfrowane i przechowywane na zewnętrznych serwerach w chmurze za pomocą dostawcy usług w chmurze aws.amazon.com który gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
  • Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo danych, zalecamy regularne pobieranie danych i usuwanie ich z konta. Informujemy że dane gromadzone na indywidualnych kontach użytkownika są automatycznie usuwane  które są starsze niż 90dni

§ 5 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, spymobile.com.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 24.01.2019 r

UWAGA! Zawarte treści publikacje opisy grafiki są naszego autorstwa kopiowanie części lub całości zabronione Posługiwanie się bez naszej pisemnej zgody nazwą produktu i zawartą treścią grafiką narazi na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych.

Informacje Prawne

Oferowana aplikacja z naszej oferty przeznaczona jest wyłącznie do używania we własnym telefonie aby archiwizować swoje dane telefonu w chmurze, do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny!

Należy pamiętać, że podsłuchiwanie innych osób bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z Polskim prawem. Musisz powiadomić użytkownika telefonu i uzyskać jego zgodę, że telefon jest monitorowany za pomocą aplikacji mobilnej spymobile w serwisie spymobile.com.pl. Instalowanie aplikacji spymobile.com.pl na telefonie, którego nie jesteś właścicielem lub nie posiadasz odpowiedniej zgody może naruszać Polskie prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego, oraz w zależności od kraju i regionu może skutkować złamaniem innych przepisów federalnych i stanowych. spymobile.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieodpowiednie niezgodne z prawem wykorzystywanie programu i używanie aplikacji, oraz za jakiekolwiek nadużycia lub wyrządzone szkody przez użytkownika nie stosującego się do przepisów i regulacji prawnych danego kraju.

Korzystając z aplikacji zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących w twoim kraju przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania spymobile.com.pl. Jeżeli nie jesteś właścicielem telefonu musisz uzyskać zgodę właściciela telefonu przed pobraniem, zainstalowaniem, aktywacją oprogramowania spymobile.com.pl na tym telefonie. Użytkownik telefonu musi wiedzieć, że będziesz monitorował jego telefon i przeglądał jego dane. spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za instalację, pobranie i aktywację oprogramowania spymobile.com.pl na smartfonie (“Telefon komórkowy”) bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. Nasza Firma  nie bierze żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe i nieodpowiednie używanie produktów zawartych w ofercie.

KODEKS KARNY par.168
Dz.U.97.88.553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdzia? XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Art. 265.
§ 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawnioną osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto nieumyslnie ujawnia informacje określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Art. 266.
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informacją, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 268.
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4. Sciganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 269.

§ 1. Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub administracji samorządowej albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu informacji.